0913 3600873

Motamedi House In Isfahan

خانه معتمدی

خانه معتمدی

این بنا خانه‌ای است که از دوران صفویه، زندیه و قاجاریه به جای مانده و اهمیت معماری فراوانی دارد. یکی از زیباترین و هیجان‌انگیز ترین خانه‌‌های تاریخی اصفهان است. گنجینه‌ای از هنر و شکوه زندگی ایرانی را در خود جای داده است.


m

اتاق اورنگ

اتاق اورنگ محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

m

اتاق پردیس

اتاق پردیس محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

m

اتاق تاج

اتاق دلکش محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

m

اتاق صفوی

اتاق صفوی محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

گالری تصاویر

m

اتاق گلشن

اتاق گلشن محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

m

اتاق مهر

اتاق مهر آئین محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

m

اتاق نگار

اتاق نگار محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

m

اتاق هما

اتاق هما محل تجربه‌های جمعی است؛ محلی برای رویدادها و دیدارها در قلب اصفهان

اتاق های ما

اتاق های ما


       

  © Copyright 2021 - All rights reserved by motamedihouse.com - Developed: Mohsen Kharazi