0913 3600873
اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی اتاق نگار خانه معتمدی

اتاق نگار

نگار هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد مشخصات اتاق: مقرنس-آینه کاری-گچ بری-پنج دری اسلیمی-هنر چوب- گوشواره ـ فرش دست بافت امکانات: گرامافون-تلویزیون-تلفن داخلی-اینترنت-یخچال و مینی بار -صندوق امانات ـ سرویس بهداشتی ـ حوله – سشوار مسواک ـ خمیر دندان ـ جاکفشی - دم‍‍‍‍پایی ¬ ظرفیت: یک تخت یک نفره کویین سایز - یک تخت یک نفره - یک سرویس خواب سنتی

گالری تصاویر اتاق نگار

اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی
اتاق نگار خانه معتمدی

اتاق های ما

اتاق های ما


       

  © Copyright 2021 - All rights reserved by motamedihouse.com - Developed: Mohsen Kharazi